Projekter​

Her er et lille udsnit af de mange projekter Gundsø Entreprenørforretning A/S har håndteret. Nye kommer løbende.​

​Regnvand til Søgrøften

i 2019 – 2020 udførte Gundsø Entreprenør Forretning A/S i samarbejde med Novafos en udvidelse af regnvandsledninger i en del af blomsterkvarteret i Lillerød. Der blev i samme omgang også udvidet et af regnvandsbassinerne på rensningsanlægget.​

​Skovbo Allé, Greve

I 2018 vandt GEF en opgave med at anlægge en ny vej i udstykningen Skovbo Allé.

Opgaven blev afleveret til tiden og uden bemærkninger.

Stormflodssikring/Klimasikring Af Øresundshospitalet

I 2014 vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1.

Dette projekt omfatter forskellige initiativer til fremtidig sikring, heriblandt:

  • Separering af spildevand/regnvand
  • Ø1000 rørbassin
  • Pumpebrønde
  • Højvandslukke i kælderafløb
  • Klimasikring af kælderskakte

I 2015 Vandt GEF A/S opgaven vedr. stormflodssikring/klimasikring af Øresundshospitalet etape 1B.

Denne del af projektet er anderledes end etape 1. Her handler det om udførsel af et opstuvningsbassin til regnvand på ca. 150m3, hvori der til dagligt skal ligge en boldbane.

  • Opstuvningsbassin til regnvand

Kloakering i åbent land Ramsømagle - Viby Sj.

GEF A/S har vundet en større opgave vedr. kloakering i åben land for Roskilde Spildevand. Området for kloakeringen er Søstersvendstrup, Ramsømagle og Viby Sj, ca 40 hustande vil være berørt af projektet.

Projektet er endnu ikke kommet 100% i gang, så billeder af selve udgravningerne o.lign. følger.

Fra-separering af vejvand i det nordlige Taarbæk

GEF A/S vandt i foråret en opgave for Lyngby-Taarbæk Spildevand vedr. fra-separering af vejvand i den nordlige del af Taarbæk kommune. Der skal etableres et afvandingssystem, således at man bedre kan håndtere regnvandet.

Vi håber at kunne udføre denne opgave med ligeså står tilfredshed som vi hidtil har gjort for Lyngby-Taarbæk Spildevand og beboerne i området.

LAR - Projekt P-Plads på First Hotel København

“LAR metoden” bliver stadig mere og mere populær indenfor belægning og anlægsarbejde. GEF A/S er i disse dage i gang med et større projekt af denne art inde på First Hotel i København.

LAR Projekt 2015 Lindebjergskolen

I 2015 bliver videreførslen af LAR projektet fra 2013 udført. Denne fase omhandler separeringen af regnvandet fra skolens tag via nedsivning.

Regnvandet kommer til at løbe videre i den tidligere udførte klimagrøft over i et nyt anlæg, som børnene kan bruge til boldspil/cykling/undervisning/mm, samtidig med at det fungerer som nedsivning af regnvand.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S ser frem til, endnu engang, at kunne hjælpe eleverne på Lindebjergskolen med forståelsen for processerne, vedrørende håndteringen og genbrugen af regnvandet.

Kloakering og sætning af pumpebrønd på Chr. Winthersvej

Gundsø Entreprenør Forretning A/S udførte i 2013 gravearbejde på Chr. Winthers vej m.fl. Projektet omfattede separeing af kloak, diverse ledningsarbejder samt sætning af olieudskiller og pumpebrønd.

Samarbejdet mellem byggeherre, rådgiver og GEF A/S fungerede godt, med rosende ord til gengæld.

Udtalelse

Kære Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Som grundejer på Chr. Winthersvej vil jeg gerne udtrykke min store tilfredshed med den måde I håndterer arbejdet på.

Der er jo ikke nogen ubetinget nem arbejdsplads med så mange ud – og indkørsler, men alligevel fungerer trafikken fint og holder man og venter, varer det kun nogle få minutter før der bliver givet plads.

Arbejdspladsen er perfekt skiltet og afmærket og efterlades altid meget ryddeligt. Fredag eftermiddag er der desuden fejet overalt.

Da vejen ud for vores indkørsel skulle graves op fik vi tre dage før et brev og om morgenen, da arbejdet skulle begynde, blev der ringet på og spurgt, om vi ville have bilen ud først.

Super service.

Kloakering i det åbne land for Roskilde Forsyning

Gundsø Entreprenør Forretning A/S vandt i 2013 en større opgave for Roskilde Spildevand vedr. kloakering samt etablering af trykledning og sætning af pumpebrønde.

Opgaven spredte sig over et større område i Gadstrup og vedrørte ca. 29 husejere.​

Rammeaftale med Greve Kommune

Gundsø Entreprenør Forretning A/S vandt i december 2013, med start i 2014.

Aftalen gælder for området Greve & Karlslunde indenofr områderne jord-, beton og kloakentreprise.

Rammeaftalen løber fra 2014-2017 med mulighed for forlængelse i op til et år.

Rammeaftale med Vallensbæk Kommune

Gundsø Entreprenør Forretning A/S vandt i 2013 rammeaftalen med Vallensbækkommune vedr. Jord- og betonarbejrder, herunder kloak og belægningsarbejder.

Rammeaftalen gælder for 2 år, med mulig forlængelse i yderligere 2 år.

Kloakering for Hanevadsholm Haveforening

I april 2014 startede vi op på kloakering- hovedkloak/skelbrønde for 156 haver, samt sætning af 7 større pumper og pumpebrønde. Arbejdet blev færdiggjort i december 2014.

Forholdende skabte til tider en del udfordringer for gravearbejdet, men udfordringer er til at blive løst, hvilket de gjorde. Vi kan med stolthed sige at opgaven blev løst til stor tilfredshed, både for byggeherre, rådgiver og GEF A/S.

Vi fortsætter dog inde i Hanevadsholm, med at give tilbud på tilslutningen til kloakken for de haveejere som ønsker det. Dette har resulteret i en del nye opgaver for de enkelte haveejere.

Gundsø Entreprenør Forretning A/S takker for godt samarbejde, som vi håber at kunne viderefører med de haveejere, der vælger at bruge GEF A/S til tilslutningen af kloakken.

Udtalelse

Ud fra et teknisk syn, er det et rigtigt flot stykke arbejde der er præsteret i Hanevadsholm, trods de mange udfordringer som løbende er blevet løst af entreprenøren ved egenkontrol – RIGTIGT FLOT ARBEJDE! En teknisk udførelse som overhaler andre større projekter som jeg har ført tilsyn på. Jeg er sikker at I/Vi giver den en ”skalle” med at få retablerings- og resterende arbejder i hus..Og at Hanevadsholm kan være stolte at Deres anlæg mange år frem.

Hej alle,

Efter fleres dages massiv nedbør, kan man i øjeblikket kun besøge vores haveforening iført vådmandsdragt !

Derfor har jeg været lidt nervøs for vores projekt, og besøgte byggepladsen i dag kl. 16,30.

Stor var min glæde derfor da jeg, trods tidspunktet, kunne se flere gravkøer i fuld aktion og meget hurtigt kunne konstatere, at pumpebrønd nr. 6 er kommet i jorden i dag.

Jeg talte med Mathias, der er formand på pladsen, der kunne fortælle at det ikke havde været nemt, og man var meget tilfredse med at det var lykkedes, Mathias kunne

Også fortælle, at det er planen at få den sidste pumpebrønd i jorden, senere i denne uge.

Lad os krydse fingre for, at også dette lykkes og så give vores gode venner fra Gundsø en ”tommel op”.

Opførsel af ventilbygværk for Nordvand A/S

I 2014 har Gundsø Entreprenør Forretning A/S, opført et ventilbygværk i Gladsaxe, ved skolesvinget for Nordvand A/S.

Stormflodssikring/klimasikring af Heiber

I januar 2015 vandt GEF A/S projektet vedr. stormflodssikring/klimasikring af Heibergskolen i København.

Projektet omfatter:

  • Separering af spildevand/regnvand
  • Sætning af pumpebrønde

Fortunen, Klampenborg

I 2012-2013 udførte Gundsø Entreprenør Forretning A/S kloakering + etablering af underjordiske regnvandsbassiner samt pumpestationer. Projektet blev udført i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning.

LAR Projekt – Lindebjergskolen

I 2013 udførte GEF A/S, i samarbejde med Teknologisk Institut, et LAR projekt på Lindebjerg skolen, Gundsølille, 4000 Roskilde.

LAR står for: Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

Formålet for dette projekt, var at skabe opmærksomhed og vise eleverne hvordan regnvand håndteres og genbruges.

Hanne Kjær Jørgensen fra Teknologisk Instetut udtaler:

“GEF fik i perioden fx anlagt forskellige typer vandrender – lige fra en ”standard” rund vandrende fra IBF samt arkitekttegnede vandrender med forskellige fliser og forløb. Desuden blev der anlagt et regnbed, hvor eleverne på skolen hentede forskellige typer planter, der blev beplantet i regnbedet. Der blev etableret en såkaldt ”Collectio” (fra Wavin), der består af en faskine kombineret med håndpumper. Faskinen har en membran under bunden og 1/3 op ad siderne, og det underjordiske vandreservoir skal pumpes op af eleverne. Der blev desuden etableret et soppebassin, der forestiller Roskilde Fjord. Når vandet stuver op i bassinet, kan man se, hvor det er godt at bo langs fjorden, og hvor det er mindre godt, fordi kystlinjen bliver oversvømmet. Bassinet er helt unikt og det første soppebassin i Danmark af denne type, og eleverne synes, at det er spændende at stå på ”Orø”! Endelig blev der etableret en naturlig grøft.

Alle LAR-anlæggene er forbundet som ”perler på en snor” for at vise, at det ikke er ét LAR-element, der ”klarer alting automatisk”. Men for at vise, at anlægget skal kunne klare hverdagsregn, dimensionsgivende regn og skybryd, så der skal hele tiden tænkes i overløb.”

Der er planlagt endnu et LAR projekt i 2015.

Hør mere om dine muligheder

Vores kompetencer spænder bredt og vi brænder for at hjælpe dig, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål.

Kontakt os på telefon 46 78 75 85 eller skriv til os på jv@gef.as.

Vi udarbejder naturligvis også et uforpligtende tilbud på din opgave.

Kontakt os i dag

Venligst udfyld vores formular med så mange detaljer som muligt, og vi vil besvare din henvendelse inden for 24 timer.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Udsnit af vores stærke samarbejdspartnere